Verbond Noach

noach-regenboog

De eerste keer dat we lezen over een "verbond" is in de geschiedenis van Noach (Genesis 9). De aarde was verwoest door het water en alleen Noach met zijn gezin werd gespaard.

Dan, wanneer Noach met zijn gezin de ark verlaat, maakt God een verbond met Noach. God zal genadig zijn en de aarde niet meer door water verwoesten. Als teken van Gods trouw geeft God de regenboog in de lucht. Elke keer wanneer hij en nu ook wij de regenboog zien, mogen we weten dat God een God van trouw is! Dat wij Hem op Zijn belofte mogen aanspreken en dat wij Zijn woorden kunnen vertrouwen.

  • Onderwerp van dit verbond: Alle mensen
  • Teken van dit verbond: Regenboog

Genesis 9: 9  En Ik, zie, Ik maak Mijn verbond met u, met uw nageslacht na u, 10  en met alle levende wezens die bij u zijn: de vogels, het vee en alle dieren van de aarde met u; van alles wat uit de ark is gegaan, tot alle dieren van de aarde toe. 11  Ik maak Mijn verbond met u, dat niet meer alle vlees door het water van een vloed zal worden uitgeroeid, en dat er geen vloed meer zal zijn om de aarde te gronde te richten. 12  En God zei: Dit is het teken van het verbond dat Ik geef tussen Mij en u, en alle levende wezens die bij u zijn, [alle] generaties door [tot] in eeuwigheid: 13  Mijn boog heb Ik in de wolken gegeven; die zal dienen als teken van het verbond tussen Mij en de aarde. 14  Het zal gebeuren, als Ik wolken boven de aarde breng en de boog in de wolken gezien wordt, 15  dat Ik aan Mijn verbond zal denken, dat er is tussen Mij en u en alle levende wezens van alle vlees. Het water zal niet meer tot een vloed worden om alle vlees te gronde te richten. 16  Als deze boog in de wolken is, zal Ik hem zien, en denken aan het eeuwig verbond tussen God en alle levende wezens van alle vlees dat op de aarde is. 17  God zei dus tegen Noach: Dit is het teken van het verbond dat Ik gemaakt heb tussen Mij en alle vlees dat op de aarde is.

Reacties zijn gesloten.