Missie en visie

Reformatorisch en Baptist, kan dit wel samengaan? De reformatoren Luther en Calvijn zijn nooit baptist geworden. Hiermee wordt bedoeld dat zij nooit de waterdoop van kleine kinderen hebben afgeschaft en alleen de doop door onderdompeling en op grond van persoonlijk geloof hebben aangehangen.

Vanuit de reformatie zijn de baptisten ontstaan. Zij stopten met het dopen van kleine kinderen door middel van besprenkeling. Calvijn heeft wel gebroken met de leer van de kinderdoop van de katholieke kerk en heeft een eigen theologie ontworpen voor doop op basis van het verbond(genade).

Doel van deze website is om duidelijkheid te geven over de positie van verbond en doop zoals deze bij de “reformed baptist” is.

Reacties zijn gesloten.