Kinderdoop

Vraag: Wanneer werd de doop op basis van het verbond voor het eerst in de geschiedenis geleerd?

Antwoord: Sinds Calvijn.

Reflectie: Vindt u het ook niet bijzonder dat de eerste 1500 jaar er geen verbondsdoop is geweest!

Zowel de geloofsdopers als de babydopers(verbondsdoop), laat ik ze maar zo aanduiden, gaan ervan uit dat de doop is gekoppeld aan het geloof. Aangezien een baby nog geen geloof heeft, is het uitgangspunt bij de babydopers dat het kind geheiligd is in de ouders en deze op basis van hun geloof en het verbond de baby laten dopen. Uitbreiding van het de geloofsgemeenschap is door natuurlijke geboorte uit gelovige ouders en de doop verzegelt de belofte van het "genade" verbond. 

De volgende onderdelen zal ik achtereenvolgens behandelen:

Nadat u bovenstaande webpagina's heeft gelezen, wil u nog nadrukkelijk wijzen op het volgende. Petrus geeft heel eenvoudig weer wat de doop betekent in 1 Petrus 3:21 Het tegenbeeld daarvan, de doop, behoudt nu ook ons. [Maar] niet als een verwijderen van het vuil van het lichaam, maar als vraag aan God van een goed geweten, door de opstanding van Jezus Christus. In de verhandeling van dit vers heb ik de verschillende vertalingen besproken waar hier hier om gaat. Nu aan het einde wil ik nogmaals benadrukken dat de doop te maken heeft met ons geweten. Het geweten van een mens is ontwikkeld rond de 12-13 jaar. Daarom mogen we niemand dopen die geen rekenschap kan afleggen van zijn geweten over de opstanding van Jezus Christus. In de doop gaat de dopeling naar God om een goed geweten. De kinderdoop wordt altijd gebruikt om aan te geven dat God de eerste was die in de doop naar het kind komt. Maar God komt niet in de doop naar het kind. God komt in Zijn Zoon Jezus Christus naar alle mensen. Dat is de blijde boodschap van het evangelie.

Wat gebeurt er nu tijdens de doop, het sacramentele om het maar zo te zeggen? Weet u het antwoord voor de kinderdoop? Wat gebeurt er op het moment dat de baby de druppels ontvangt? Het antwoord voor de geloofsdopers is zoals Petrus het aangeeft: U ontvangt een goed geweten.

Reacties zijn gesloten.